ابا

Wiktionary طرفان

ابا

اَبا

ذ. [ع. ابّ] ”ابر“ جو جمع. بابا. بزرگ. وڏا. شهر يا قوم جا وڏا. (حرف ندا) بابا! پُٽَ! ٻچا!.